Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Marketing - Piac

Az ATIMT Kft felfogásában a marketing nem más, mint a piaci ismeretek alapján a vállalatok hatékony és célzott kereskedelmi folyamatainak tudatos megszervezése.

Az adott vállalat marketing politikáját a megcélzott fogyasztói kör igényeihez kell igazítani, és az adott termékek, illetve szolgáltatások iránti igénnyé kell alakítani a fogyasztók vásárlóerejét és szükségleteit. A marketing célok teljesülése érdekében a marketing eszközöknek a vevői igények szerinti átgondolt, rendszerezett, összehangolt és költséghatékony alkalmazására van szükség.

Az ATIMT Kft gyakorlatában a vállalati marketing folyamat változtatása a piaci információ kutatási szakasz áttekintésével indul. Egészen biztos, hogy az Önök vállalata aktuális és megfelelően részletes információkkal rendelkezik a következő területeken?
  • Beszállítói piaci információk (5 erőforrásra)
  • Konkurencia információk (direkt, alternatív, helyettesítő)
  • Vevői piaci információk (saját, idegen, látens)
Az ATIMT Kft saját know-how-ja a továbbfejlesztett SWOT analízis, mely a vállalati stratégia szerves részeként funkcionáló taktikai és operatív fejezetté munkálható ki. Az folyamat változtatás további részei:
  • Szegmentálás
  • Pozícionálás
  • Marketing-mix audit
A vállalati stratégiához illeszkedően kimunkálásra kerül az értékesítési és promóciós ütemterv. A vállalati információs és kontrolling rendszerre támaszkodva bevezethető a marketingkontrolling rendszere, mely az operatív tevékenység sikerkritikus mutatóinak monitorozására alkalmas.

A létrehozott új folyamatrendszer új alapokra helyezi a vállalat marketing tevékenységét.